Vergaderschema:

De vergaderingen van de Stichting Cluster Senioren Bladel worden in principe gehouden op de dinsdagnamiddagen.

Aanvangstijd: 13.30 uur.

Vergaderlocatie:

Vergaderschema Stichting Cluster Senioren Bladel in 2020:

Dinsdag            28 januari
Dinsdag            17 maart (jaarvergadering)
Dinsdag            19 mei
Dinsdag            8 september
Dinsdag            20 oktober             

Vergaderschema Stichting Cluster Senioren Bladel in 2021:

Het vergaderschema van 2021 is nog niet bekend.