Vergaderschema:

De vergaderingen van de Stichting Cluster Senioren Bladel worden in principe gehouden op de dinsdagnamiddagen.

Aanvangstijd: 13.30 uur.

Vergaderlocatie in 2022:

Vergaderschema Stichting Cluster Senioren Bladel in 2022:

Dinsdag 25 januari

Dinsdag 22 maart

Dinsdag 7 juni

Dinsdag 13 september

Dinsdag 8 november