Vergaderschema:

De vergaderingen van de Stichting Cluster Senioren Bladel worden in principe gehouden op de dinsdagnamiddagen.

Aanvangstijd: 13.30 uur.

Vergaderlocatie in 2023:

Vergaderschema Stichting Cluster Senioren Bladel in 2023:

Dinsdag 24 januari

Dinsdag 28 maart

Dinsdag 6 juni

Dinsdag 12 september

Dinsdag 7 november