Inleiding:

De Stichting Cluster Senioren Bladel is opgericht bij akte op zeventien december negentienhonderd zesennegentig voor notaris Geevers te Eersel onder de naam : Stichting Seniorenraad Bladel”. Op negenentwintig maart tweeduizend elf zijn de statuten gewijzigd vastgesteld ten overstaan van notaris Mr. J.H.M. van Voskuijlen te Bladel en werd, onder andere, de naam gewijzigd in Stichting Cluster Senioren Bladel.
De stichting stelt zich ten doel de zelfstandigheid, de maatschappelijke integratie en het welzijn te bevorderen van de senioren in de gemeente Bladel. De stichting tracht haar doel te bereiken door:

De stichting streeft daarbij naar een goede samenwerking met de gemeente en de voor senioren belangrijke instellingen en organisaties.