Agenda:

Vaste agendapunten van de vergadering van de Stichting Cluster Senioren Bladel zijn:

 1. Opening door de voorzitter
 2. In te voegen agendapunten
 3. Ingekomen en uitgaande post
 4. Notulen vorige vergadering
 5. Activiteitenlijst
 6. Verslag laatste vergadering Adviesraad Sociaal Domein Bladel
 7. Verslag laatste Kringraadsvergadering (Kring gemeente Bladel van de vijf KBO afdelingen in de gemeente Bladel)
 8. Verslag belangenbehartiging
 9. Stand van zaken in de diverse dorpskernen van de gemeente Bladel. Dit wordt verzorgd door een beleidsambtenaar van de afdeling Welzijn van de gemeente Bladel
 10. Rondvraag
 11. Sluiting